Brainstorms met organisaties

Onze groep bestaat uit jonge professionals (studenten en net afgestudeerden) met interesse voor cultuur, geschiedenis en erfgoed. Door met organisaties mee te denken en ons perspectief in te brengen, willen we ervoor zorgen dat meer jonge mensen (ca. 18-30 jaar) enthousiast worden voor het (Brabantse) erfgoed.

Gewoonlijk houden we brainstormsessies met organisaties om eens vanuit een ander perspectief – dat van onze jonge erfgoedprofessionals – te kijken naar ideeën die zij hebben en mee te denken over een plan van aanpak.
Heeft u leuke ideeën of kunt u wel wat extra brainpower gebruiken van onze jonge vrijwilligers? Stuur dan een bericht naar info@erfgoedbende.com. We werken graag samen en denken met u mee over jongerenbereik en activiteiten.

Overzicht enkele brainstormsessies:

Erfgoed Brabant
Eens per jaar zit de Erfgoedbènde samen met de directeur van Erfgoed Brabant om als een van de belangengroepen mee te spreken over het beleid van Erfgoed Brabant. 

Kennisbijeenkomst herbestemming kerken Noord-Brabant
Vanwege de leegloop van kerken wordt steeds meer gekeken naar het herbestemmen van dit bijzondere erfgoed. De Erfgoedbènde was bij de kennisbijeenkomst van het kerkenplatform en de betrokken stakeholders om vanuit een jongeren perspectief input te leveren over het traject van herbestemming. 

Brainstorm met Kring Vrienden van ‘s‑Hertogenbosch
Vanuit Kring Vrienden van ‘s‑Hertogenbosch kwam de vraag hoe zij meer jongeren kunnen betrekken bij de organisatie en activiteiten. Tijdens deze brainstorm heeft de Erfgoedbènde handvatten geboden om dit te bereiken. 

Brainstorm met LocHal Tilburg
De Erfgoedbènde is twee keer door de LocHal gevraagd om ideeën aan te dragen voor de programmering van het Tijdlab. Om jongeren meer te betrekken bij hun organisatie wilden zij specifieke activiteiten organiseren gericht op deze doelgroep. Ook is er gesproken over thema’s en onderwerpen die hiervoor geschikt zouden zijn. 

Museum Klok en Peel: Klokken van Arlington & Asten klokkendorp
Naar aanleiding van de restauratie van de Nederlandse beiaard in Arlington (Verenigde Staten) is de Erfgoedbènde door Museum Klok en Peel Asten gevraagd om mee te denken over het onder de aandacht brengen van deze gebeurtenis. Besproken onderwerpen zijn onder andere hoe de aandacht op het Nederlandse cadeau aan de VS en zijn betekenis gericht kan worden, en hoe de beiaardcultuur en het museum meer landelijke belangstelling kan genieten. Later is er ook, via Carlijn Fransen, meegedacht over het onder de aandacht brengen van Asten als ‘klokkendorp’. Ideeën voor activiteiten en de fysieke zichtbaarheid van ‘de klok’ in het dorp zijn opgedaan en gedeeld.

Linie 1629
In 2029 is het 400 jaar geleden dat Den Bosch en omstreken door Frederik Hendrik werd overgenomen. Enkele leden van de Erfgoedbènde hebben hun visie en ideeën voor evenementen, concrete zichtbaarheid van deze geschiedenis en de betekenis ervan ingebracht.

Erfgoedvereniging Dye van Best 
De Erfgoedvereniging Dye van Best heeft de Erfgoedbènde benaderd om mee te denken over het betrekken van jongeren bij het erfgoed van hun woonplaats; het actief werven van jongere leden; de inzet van social media; en het inzetten van het Batadorp als een toeristische plek.             

Programmaraad Goud van Brabant seizoen 1 en 2 
Het tv-programma Goud van Brabant werd in opdracht van provincie Noord-Brabant en Omroep Brabant uitgevoerd door Stichting Nieuwe Helden in samenwerking met Erfgoed Brabant. Erfgoedbènde heeft zitting genomen in de programmaraad van Goud van Brabant, om zo vanuit het jongeren perspectief mee te denken over de content van het programma. 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: